TIETOSUOJALAINSÄÄDÄNNÖN MUKAINEN OPETUSSOVELLUSTEN ARVIOINTI

Opetuksen digitalisoitumisen myötä opetuksessa käytettävien sovellusten määrä on kasvanut runsaasti. Käytännössä on jopa hankalaa seurata, millaisia palveluita otetaan käyttöön. Kokemuksemme mukaan kunnalla on käytössään opetuksen digitaalisessa ympäristössä noin 50-150 sovellusta, jonka lisäksi käytössä on palveluita hallitsemattomasti. 

Voimassaoleva lainsäädäntö velvoittaa opetuksen järjestäjän huolehtimaan siitä, että opetuksessa käytettävät sähköiset palvelut vastaavat tietosuoja- ja perusopetuslain vaatimuksia. Opetuksen järjestäjän tulee selvittää täyttääkö sovellus tietosuoja-asetuksen ja perusopetuksen vaatimukset. Lisäksi sovellustoimittajan kanssa tulee olla hyväksytty ja voimassaoleva käyttöehtosopimus sekä tietosuoja-asetuksen mukainen sopimus oppilastietojen käsittelystä, jolla varmistetaan ettei tietoja siirretä tai luovuteta kolmansille osapuolille ja tietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Kunnan tulee ylläpitää luetteloa opetuksessa käytettävistä sovelluksista ja huolehdittava siitä, että sovellukset vastaavat tietosuoja-asetusta sekä noudatettava OPH:n ja KUV:n linjausta opetuksen markkinointi- ja mainosvapaudesta ilman erityistä lupaa huoltajilta. 

Suuren määrän ja alati päivittyvien tietosuojasopimusten maailmassa, sovellusten jatkuva-arviointi on kuitenkin aikaa vievää ja vaatii erityisosaamista. Kunnilta tämä vaatii runsaasti resursseja.

Cloudpoint toteuttaa palveluna sovellusten tietosuojan ja mainonnan kartoittamis- ja selvitystyötä kunnille. Työn pohjalta kunnan viranhaltija voi tehdä päätöksiä sovellusten käyttämisestä opetuksessa. Näin osa prosessista voidaan ulkoistaa asiantuntijataholle ja samalla tehostaa kunnan luvitusprosessia. 

CLOUDPOINTIN TIETOSUOJAPALVELU KUNNILLE

Cloudpoint toteuttaa palveluna opetuksessa käytettävien sovellusten tietosuojan ja mainonnan kartoittamis- ja selvitystyötä kunnille. Työn pohjalta viranhaltija voi tehdä päätöksiä sovellusten käyttämisestä opetuksessa. Cloudpointin palvelu tukee asiakkaan Tietosuojavastaavaa selvitys- ja valmistelutyössä, sekä Tietosuojavastaavan toteuttaman päätöksen toimeenpanemisessa.  

Kokonaisuus sisältää:

    • Asiakkaan määrittelemien tietosuojakriteerien läpikäynti
    • Sovellusten kartoittamisen yhdessä Asiakkaan kanssa määriteltävien sovellusten osalta
    • Sovelluskohtainen arviointi yhdessä määritettyjen kriteerien mukaisesti
    • Sovelluskohtaisen arvioinnin toimittaminen Asiakkaan sovitulle viranhaltijalle.
    • Sovellusten hyväksyminen kohdepalveluissa (Google, Microsoft, Apple) käyttöön viranhaltijan päätösten mukaisesti

Kokonaisuuteen kuuluu kunkin palvelun luokittelu ja kirjaaminen, testaukset sekä palvelun asennus käyttöön halutuissa ympäristöissä (Google, Microsoft, Apple).

Yksittäisen palvelun tietosuoja-arviointi vaatii aiheeseen perehtyneisyyttä, aikaa ja ennenkaikkea systemaattisen luvitusprosessin. Tässä asiassa me olemme eksperttejä!

Sijainti

Lemuntie 7 A, 00510 Helsinki

Puhelin

09-4257 9282

Sähköposti

myynti@cloudpoint.fi